przywództwo

2019-04-12

Przywództwo a indywidualne cechy charakteru

Przywództwo to forma odniesienia, gdzie mamy osobę stojącą wyżej, czyli przywódcę oraz osobę, bądź osoby poniżej, poddanych.


Na przestrzeni lat ta zależność była wykorzystywana na wiele różnorakich sposobów, począwszy od poddaństwa, które wymuszone było przez fakt uznania nad sobą osoby króla, bądź innego zwierzchnika na drodze bezpośredniego wyboru, bądź wyboru poprzez demokratyczną formę, jak na przykład głosowanie.


Sam fakt, że od najwcześniejszych lat ludzie wybierali spomiędzy siebie jednostki silne, posiadające cechy charakteru, które czyniły z nich osoby warte zaufania i powierzenia swojego losu w ich ręce, mówi bardzo wiele o naturze ludzkiej, która potrzebuje nad sobą jakiegoś bezpośredniego zwierzchnika.

W pierwszych latach istnienia ludzkości było to także spowodowane tym, że ludzie zbierali się w grupy, ponieważ to był łatwiejszy sposób na przeżycie. Grupa potrafiła zapolować lub obronić się przed napastnikiem, bądź dzikim zwierzęciem dużo bardziej efektywnie, niż pojedyncza jednostka.

Dopiero w szeregach każdej z powstałych zaczęły wyłaniać się jednostki o pewnych cechach, które zjednywały posłuszeństwo i wierność.


Tak więc przywództwo http://tomaszkalko.pl/oferta/szkolenia-z-komunikacji-i-przywodztwa/ jest w największym stopniu czynnikiem, który wypływa bezpośrednio z indywidualnych cech charakteru. Takie przymioty, jak odwaga, męstwo, odpowiedzialność, chęć pomocy innym, czy odpowiedni sposób przekonywania potrafią sprawić, że osoba nimi obdarzona będzie mogła przyciągnąć do siebie swoich oddanych oraz nimi pokierować.

Przywództwo ma charakter pozytywny oraz negatywny. W pozytywach, oczywiście, warto jeszcze raz podkreślić, że człowiek jako jednostka stadna najlepiej czuje się w grupie, a nią ktoś musi pokierować. Na przestrzeni lat taka zależność była podnoszona niezliczoną ilość razy, a każde próby zmian kończyły się zazwyczaj rozlewem krwi, bądź wykluczeniem społecznym.


Kolejnym pozytywem jest fakt, że odpowiednia osoba na stanowisku przywódcy potrafi ponieść swoich poddanych do rzeczy niespotykanych oraz takich, które zostaną później zapamiętane przez następne pokolenia. Odpowiednia motywacja ze strony przywódcy ma niesamowitą moc sprawczą na resztę, co skutkuje posłuszeństwem, a jeśli ów przywódca jest osobą kierującą się dobrem wspólnym oraz rozwojem, sprawia to, że cała grupa, jak i wartości materialne, ubogacają się. Negatywem jest z pewnością to, że często osoba wybrana na przywódcze często wprowadza rządy autorytarne, bądź wręcz totalitarne. Może to prowadzić do stopniowej likwidacji samej poddanej grupy, bądź rozlewu krwi i wojen o władzę. Przywództwo w Warszawie, jak można się domyślić, bezpośrednio wiąże się właśnie z władzą, a to jest coś, co od tysiącleci wywoływało konflikty i było powodem wymierania całych narodów.

Historia nie raz nam ukazała, że władza w nieodpowiednich rękach staje się narzędziem zagłady i terroru. Kiedy przechodzi z rąk do rąk, zostawi za sobą krwawy szlak ofiar, często niewinnych. Zwycięskie nacje, bądź jednostki często wpadają z tego powodu w zachwyt graniczący z obłędem i rozkazują traktować się na równi z bóstwami. Nie jest to także jakiś pradawny wymysł, ponieważ nawet w dzisiejszych czasach można trafić na tego typu przypadki.